top of page
DSC_1418 PP3.jpg

Emilia Supronowicz

Designer | Architekt

Architect and founder of Studio3dl, which creates high-quality images and visualizations in architecture. My passion for 3D graphics was born after studying architecture while working in a design studio. That's when I decided that the only right way I want to go in life is 3D graphics and architectural illustration. Everyday work means new challenges, new experiences that give me great pleasure and at the same time inspire me to another creative work. I have the necessary knowledge and education in this area to become a support for designers, developers and creators. I invite you to cooperation.

 

Architekt i założyciel Studio3dl, które tworzy wysokiej jakości obrazy i wizualizacje w architekturze.
Moja pasja do grafiki 3D narodziła się po studiach architektonicznych podczas pracy w pracowni projektowej. Wtedy zdecydowałem, że jedyną słuszną drogą, którą chcę iść w życiu, jest grafika 3D i ilustrowanie architektury. Codzienna praca to nowe wyzwania, nowe doświadczenia, które sprawiają mi ogromną przyjemność i jednocześnie inspirują do kolejnej twórczej pracy. Posiadam niezbędną wiedzę i wykształcenie w tym zakresie, aby stać się wsparciem dla projektantów, deweloperów i twórców.
Zapraszam do współpracy.

bottom of page